พนักงานทดลองงาน

มีคำถามจากน้อง ๆ เป็นผู้จบการศึกษาใหม่และเพิ่งทำงานเป็นที่แรก ก่อนเริ่มงานได้เซ็นต์สัญญาจ้างกับบริษัท ซึ่งบริษัทกำหนดให้น้องเป็น พนักงานทดลองงาน โดยในสัญญามีระยะเวลาทดลองงาน หรือที่ผมชอบเรียกว่าช่วงฮันนีมูน โดยมีข้อมูลดังนี้

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ “นายจ้าง” ได้ตกลงว่าจ้าง และ “ลูกจ้าง” ตกลงรับจ้างโดยการเข้าเป็นพนักงานทดลองงานประเภทรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ระดับ 8 ฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยกำหนดระยะเวลาทดลองงานเป็นเวลา 119 วัน (หนึ่งร้อยสิบเก้าวัน) ในระหว่างทดลองงาน “ลูกจ้าง” ตกลงยินดีให้เลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผล และไม่ต้องจ่ายเงินค่าชดเชย

คำถามสำคัญของน้องพนักงานใหม่คือ
1. พนักงานทดลองงาน มีความหมายต่างจากพนักงานอื่นอย่างไร?
2. ถ้าไม่ผ่านทดลองงาน จะไม่ได้อะไรเลยใช่หรือไม่?

คำตอบข้อแรก
พนักงานทดลองงานและพนักงานที่ผ่านทดลองงานแล้ว (ซึ่งส่วนมากจะเรียกว่าพนักงานบรรจุบ้าง พนักงานประจำบ้าง หรืออื่นๆ) มีความแตกต่างกันที่ “สวัสดิการและผลตอบแทน” ในส่วนที่บริษัทมีมากกว่าที่ กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ เช่นค่ารักษาพยาบาล เบี้ยขยัน โบนัส เป็นต้น ถ้ายังไม่ผ่านทดลองงานก็จะยังไม่ได้รับสวัสดิการหรือผลตอบแทนเหล่านั้น

คำตอบข้อที่สอง
หากไม่ผ่านทดลองงานในช่วงเวลาไม่เกิน 120 วันก็จะไม่ได้เงินค่าชดเชย แต่ยังได้รับค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ถ้าบริษัทไม่แจ้งเลิกจ้างตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้ (ต้องแจ้งก่อนหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้าง) สัญญาตามตัวอย่างที่บริษัทจัดทำไว้ว่า “ลูกจ้างยินดีให้เลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผล” นั้นถือว่าขัดกับกฎหมายแรงงานเหตุผลคือ ข้อตกลงที่นายจ้างเลิกลูกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า ขัดต่อ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 17 วรรคสองเป็นโมฆะ [คำพิพากษาฎีกาที่ 5429/2545] ดังนั้นหากบริษัทบอกเลิกจ้างวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องมา เราต้องได้รับค่าบอกกล่าวล่วงหน้าครับ

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิเลิกจ้างได้ โดยถือว่าเป็นธรรมถ้าพนักงานทดลองงานผลการทำงานไม่ดี ตามคำพิพากษาฎีกาที่ 4216/2528

กฎหมายแรงงาน คุ้มครองลูกจ้างครับ

admin

Spread the love

Related Posts

วันหยุดประจำปี

วันหยุดประจำปีหรือวันหยุดสำคัญถ้าบริษัทไม่หยุดผิดไหม

วันหยุดประจำปีหรือที่เรียกกันว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นวันที่พนักงานรอคอย โดยเฉพาะถ้าใครทำงานสัปดาห์ละ 6 วันหรือเป็นลูกจ้างรายวันที่ได้เงินเฉพาะวันที่มาทำงาน เพราะเป็นวันหยุดที่ได้รับเงินค่าจ้าง วันหยุดประจำปีจึงเป็นเรื่องสำคัญของพนักงาน การที่วันหยุดประจำปีหรือวันหยุดถ้าสำคัญบริษัทไม่หยุดผิดไหม HR24hrs.com มีเรื่องจริงมาเล่าให้ฟังกันครับ ผมเคยได้ยินเจ้าของธุรกิจท่านหนึ่งบ่นว่า ทำไมวันหยุดมันเยอะเหลือเกินปี ๆ นึง หยุดเสาร์อาทิตย์ก็

HR 4.0 (5) AI – หุ่นยนต์กับการงานในวันนี้

เราทุกคนย่อมมีจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิต เพียงแค่ว่าเราสนใจถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือไม่ เพราะการเปลี่ยนแปลงในอดีต มันค่อยเป็นค่อยไป ใช้เวลากันพอควร แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเร็วแบบนับวันนับชั่วโมงกันแล้ว เหมือนเรื่องของบาปของกรรม ที่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอผลกันในชาติหน้า กรรมยุค 4.0 มันเป็นกรรมติดจรวดครับ ทำอะไรที่ไม่ดีไว้ในวันนี้ อีกปุ๊ปอีกแป๊ปหรือวันรุ่งขึ้นก็อาจรับผลกันทันที ดูอย่างการใช้โทรศัพท์มือถือยุคนี้ แค่กดถ่ายวีดีโอหรืออัดเสียงแล้วโพสลงโซเชียล

HR 4.0 (4) ไทยแลนต์ 4.0

ได้อ่านบทความของ "ดร. สมเกียรต อ่อนวิมล" ใน Aday กล่าวถึงประเทศมาเลเซียไว้ดังนี้ นายกมหาเธร์ มูฮัมหมัด มีวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้า มองไปเลย 20 ปี เริ่มตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง โดยมองว่าปี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 4 =