Featured Video Play Icon

HR 4.0 (3) เปลี่ยนจากหนึ่งถึงสี่

การเปลี่ยนแปลง ที่นับกันมาได้ถึง 4 ยุคแล้วนั้น มีมุมมองในการนับโดยเปรียบเทียบแต่ละยุคมาจาก "อุตสาหกรรม" โดยพิจารณาการเปลี่ยนแปลง ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ส่วนจะปรับเรียกว่า Factory 4.0 บ้าง Digital 4.0 บ้าง รวมถึงเรียกยุทธศาสตร์ประเทศเป็น Thailand 4.0 บ้าง มันก็เป็นพี่น้องท้องเดียวกัน...

Continue reading

HR 4.0 (2) เปลี่ยน “ความคิด” กันยังไง?

ผมเชื่อว่าถึง พ.ศ. นี้(2561) ทุกคนหาความรู้กันได้ด้วยปลายนิ้ว แถมรวดเร็วแบบ ลื่นปรี๊ด ลื่นปรื๊ด กันซะด้วย ใครจะมาบอกให้ต้องทำอย่างโน้นต้องทำอย่างนี้ จะให้เชื่อกันง่ายๆ แบบสมัยก่อนผมว่ายากเต็มที แค่เอาเรื่องเมื่อสักวันสองวันก่อนมาบอกมาเล่า

Continue reading

HR 4.0

HR 4.0 ได้เริ่มต้นขึ้น เพราะโลกเกิดปรากฎการณ์ใหม่ คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เราเรียกมันว่ายุคดิจิตอล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก โดยนับจากดิจิตอล 1.0 ถึง 3.0 ในปัจจุบัน ใช้เวลาเพียงแค่สิบกว่าปีเท่านั้น...

Continue reading