BUS-466 (Sec2: บ่าย) จองวันเวลานำเสนอ

คำแนะนำการจองวันเวลานำเสนอ1. เลือกได้เฉพาะวันอังคารของแต่ละเดือน โดยคลิ๊กวันที่ในปฏิทิน ตามวันที่ต้องการ2. ใส่ข้อมูล รหัส, ชื่อ, นามสกุล3. เลือกลำดับเวลาที่ต้องการ (หากเป็นสีเทาอ่อน หมายถึงมีผู้จองแล้ว) Sec 1-เช้า จะมี 6 คนต่อวัน4. ใส่อีเมล์ เพื่อรอรับการยืนยันการอนุมัติวันเวลา5. ใส่ Capcha ให้ถูกต้อง แล้วกด “Send” การจองสำเร็จเมื่อขึ้นข้อความ Thank…

Continue reading