Bus-466 (Sec 2: บ่าย) จองวันเวลานำเสนอ

คำแนะนำการจองวันเวลานำเสนอ
1. เลือกได้เฉพาะวันอังคารของแต่ละเดือน โดยคลิ๊กวันที่ในปฏิทิน ตามวันที่ต้องการ หากวันอังคารใดขี้นรูปนาฬิกาแสดงว่ามีผู้จองบางเวลาแล้ว แต่หากขึ้นสีส้มแสดงว่าจองเต็มครบทุกเวลาแล้ว
2. ใส่ข้อมูล รหัส, ชื่อ, นามสกุล
3. เลือกลำดับเวลาที่ต้องการ (หากเป็นสีเทาอ่อน หมายถึงมีผู้จองแล้ว) Sec 2-บ่าย จะมี 5 คนต่อวัน
4. ใส่อีเมล์ เพื่อรอรับการยืนยันการอนุมัติวันเวลา
5. ใส่ Capcha ให้ถูกต้อง แล้วกด “Send”

การจองสำเร็จเมื่อขึ้นข้อความ Thank you… สีเขียว

Calendar is loading...
Powered by Booking Calendar
captcha

กรณีลงชื่อจองเกิน 1 เวล จะยกเลิกรายการทั้งหมดของผู้จองท่านนั้น เพื่อให้ลงใหม่